Vision


Jeg er muligheden for at erkende kilden og kraften bag alt

Denne vision kalder på mig på alle planer – både personligt og arbejdsmæssigt. Målet for mit private liv er at nå denne erkendelse. Mit arbejde i verden handler om at sætte fokus på ressourcer, som kilden og kraften bag alt giver adgang til, men som mange ikke har øje for.

 

Sådan kom visionen til mig

Sætningen kom til mig under et kursus i England, hvor vi blev bedt om at se os selv som en mulighed i verden. Det dejlige ved at tilbyde sig som en mulighed er, at den gives som et tilbud, andre frit kan vælge til eller fra.

Vores mulighed behøvede ikke at handle om noget, vi syntes, at vi var gode til, men det skulle være et emne, vores hjerte brændte for. Vi fik besked om, at blot det at definere os selv som en mulighed for noget på en eller anden måde ville åbne et “rum” i verden, hvor der blev plads til denne mulighed – en plads, der herved også blev åben og tilgængelig for andre. Vi blev opfordret til at lade intuitionen vise vejen til vores mulighed, hvorefter vi hver i sær skulle præsentere den med en sætning, der blev indledt med: “I’m the possibility …”. Prikkerne skulle erstattes med vores personlige mulighed.

Vi var omkring 50 deltagere, der én efter én gik på scenen og erklærede sig som forskellige muligheder i verden. Mange skønne “rum” blev nævnt ved navn og dermed etableret, f.eks. mulighederne for “Glæde”, “Kærlighed”, “Sjov & ballade”, “Kreativitet”, “Rigdom”, “Fred i verden” mv. Jeg følte, at verden allerede blev et bedre sted at være, blot ved at lytte til disse bidrag.

Samtidig sad jeg og svedte på min stol – det føltes, som om min krop var en trykkoger. Selvom mange af de andres “rum” vakte glæde i mit sind, ramte de ikke helt i plet i forhold til min mulighed – jeg måtte have det spirituelle med, men kunne ikke finde overblik og ro til at indfange mine tanker og følelser i ord.

Den næstsidste deltager gik på scenen, mens jeg var ved at gå i panik. Næste gang var det min tur til at gå derop, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Samtidig med at personen før mig talte på scenen, føltes det, som om jeg pludselig fik et hårdt fysisk slag i mit baghoved. Sammen med slaget kom en masse tårer og ordene:

I’m the possibility realizing the source and the power of everything

I årene siden og også i dag rammer denne mulighed plet i mit hjerte. Selvom jeg ikke bevidst har trådt mine skridt med tanke på denne mulighed, har alle mine forskelligartede aktiviteter handlet om at skabe et rum, hvor det er tilladt at se på alt det, der ikke kan måles og vejes – det, som peger i retning af at få kontakt med kilden og kraften bag alt.

Essensen i min mulighed er ordet “realizing”, som jeg har oversat med “erkende”. Ordene indikerer, at kendskabet til kilden og kraften bag alt ikke alene skal være baseret på tanker og overbevisninger. Man opfordres til at erfare kilden og kraften med hver celle i kroppen for dermed at erkende sandheden. At opnå dette er for mig det samme som at opnå det spirituelle mål – en udfordring, det ikke er helt enkelt at nå …